Általános szerződési feltételek

1. Az eladó elérhetősége

Cégnév: Detskyeshop s.r.o.
Székhely: Okružní 848/35a, Brünn (Brno), 638 00, Cseh Köztársaság
Statisztikai számjegy: 04345436
Bejegyezve a Brünni Kerületi Bíróságon
Telefon: 00420 32 2028908
E-mail: info@iskolavilag.hu
Kapcsolattartó cím:  Okružní 848/35a, Brno, 638 00
Az üzletek listája: Okružní 848/35a, Brno, 638 00
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek 8:00-16:00 óra

2. Tájékoztatás

A tájékoztatás az áruról és az árról kötelező érvényű, kivéve a nyilvánvaló hibát. Az ár mindennemű adót (ÁFA-t) és illetéket tartalmaz, kivéve a szállítási költségeket.

Ha a vásárló ÁFA-fizető, és a fordított áfa-rendszer alapján ÁFA nélkül kívánja megvásárolni az árukat, kérjük, ezt a követelményt előzetesen jelezze a megrendelési jegyzetben az adóazonosító számával együtt. Kérjük, még ne adja le a megrendelést, és várja meg az új fizetési adatok elküldését. Ezt követően az árukról ÁFA nélkül kapja meg a számlát.

A fizetési módokat itt találja.

Annak jóváhagyott tartalmú szerződésnek, amit másképp, mint írásban kötöttek és tartalmilag eltéréseket mutat a valóban megállapodott tartalommal, jogilag nem hatályos.

3. Az áru kézbesítése
Az eladó a vásárlónak teljes árut kézbesít, legkésőbb a megrendelés visszaigazolása után 15 nappal, hacsak egyes áruknál nincs feltüntetve más kézbesítési idő. Ha az áru „raktáron” jelöléssel rendelkezik, azt az eladó legkésőbb két munkanapon belül elküldi. A vásárló köteles az árut átvenni és kifizetni. A vásárlónak ajánlott, hogy az árut az átvétel után mihamarabb ellenőrizze.

Az iratokat az áruhoz, leginkább a ÁFÁ-s számlát az eladó az áruval együtt elküldi a vásárlónak.

Ha a vásárló kérvényezi, akkor az eladó írásban igazolja, hogy milyen mértékben és mennyi ideig tart a kötelezettsége hibás teljesítés esetén és a vásárló milyen módon élhet jogaival.

A kézbesítés ára és módja (tájékoztatás itt)

Ha a vásárló megszegi kötelezettségét és nem veszi át az árut a maximális időn belül a konkrét szállítótól vagy ha a személyes átvételt választja, akkor 14 napon belül, akkor az eladónak jogában áll, miután a vásárlót bizonyíthatóan e-mailben figyelmezteti és új határidőt szab meg az átvételre, az árut megfelelő módon eladni.


4. A rendelés törlése és visszalépés a szerződéstől

Az eladó nem köteles fedezni a megrendelést, ha a vevő által megrendelt áruk már eladásra kerültek a szállítótól (írásban értesítjük a vevőt). Ezek a megrendelések visszatérítés nélkül törölve lesznek.

A vásárló az áru vagy az utolsó tétel átvétele utáni 14 napon belül visszaléphet a szerződéstől, függetlenül az áru átvételének vagy a fizetés módjától. A határidő azért van meghatározva, hogy a vásárlónak kellő ideje legyen megismerkedni az áru jellegével, tulajdonságaival és működésével.

A vásárlónak az áru kézbesítése előtt is bármikor jogában áll visszalépni a szerződéstől.

A vásárló szerződéstől való visszalépése és az áru visszaküldése az eladónak 14 napos határidőben történik. A vásárlónak nem kell megindokolnia, hogy miért lép vissza a szerződéstől. A kommunikáció megkönnyítése érdekében a visszalépésben ajánlott megadni a vásárlás dátumát vagy a számla számát / a számla egyedi azonosítója és bankszámlaszám.
Az árut a vásárlónak teljes egészében kell visszaküldeni (nem utánvételre), az eredeti csomagolásban, csomagolás és termék nem mutathatja ki kopás vagy sérülés jegyeit. A visszaküldéssel járó költségeket a vásárló téríti. Az árut e-mailes kérésre átveszi a GLS futár. A visszaküldésért a vásárló 1790 Ft-ot fizet. Ezzel az összeggel csökkentve lesz a visszaküldött áru visszafizetett ára.

Az árut Packeta bármely fiókjába küldheti nekünk. A küldéshez jelszóra lesz szüksége, amelyet a info@iskolavilag.hu címre küldött kérés alapján értesíteni fogjuk. Ezt követően már csak el kell vinnie a megfelelően becsomagolt árut Csomagküldő választott fiókjába, és be kell jelentenie ezt a jelszót. Ott kinyomtatják a címkét és automatikusan elküldik az árut a címünkre.

Az e-mailben kérjük, tüntesse fel a megrendelés számát, reklamációról vagy áruvisszaküldésről van szó, és milyen áruról van szó. Ön nem fizet a helyszínen semmit, a visszaküldött áruért levonjuk (1.350 Ft.) a pénzből. Árujavítás vagy jogosulatlan reklamáció esetén ezt az összeget a számlánkra követeljük.

Ha a vásárló visszalépő a vételi szerződéstől, akkor az eladó nem köteles a már beérkezett pénzt a vásárlónak hamarabb kifizetni, minthogy visszaadja az árut vagy bizonylatot mutat fel az áru visszaküldéséről.

Az eladó csak bankszámlára utalja vissza a pénzt (semmilyen más mód nem lehetséges).

Ha a visszaküldött áru a vásárló kötelezettségmulasztása miatt sérült, akkor az eladó jogosan követelheti az értékcsökkenés árát, amit a visszafizetett összegből leszámolhat.

Kivételek: A szerződéstől való visszalépés joga nem vonatkozik azokra a termékekre, melyek ki lettek véve a zárt csomagolásból és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni őket; azoknál a termékeknél, melyek a fogyasztó kívánsága szerint voltak alakítva vagy megrendelésre készültek; hang- és képfelvételeknél, ha a vásárló megsérti az eredeti csomagolást.


5. Jogok és kötelezettségek a hibás teljesítéskor

Minőség az átvételkor

Ha az átvett árunak hiányosságai vannak (pl.: ha nem rendelkezik a leegyezett vagy jogosultan elvárt tulajdonságokkal, ha nem használható az általános vagy megegyezett célokra, nem teljes, a mennyisége, mérete, súlya vagy a minősége nem felel meg a törvény által előírtaknak, a szerződéses vagy előszerződéses paramétereknek), a terméknek olyan meghibásodásai vannak, melyekért az eladó nem felel.

A vásárló az eladónál a termék átvétele után két évig kérheti a hiba ingyenes elhárítását vagy árkedvezményt; ha az nem aránytalan a hiba jellegével (főleg, ha a hibát nem lehet haladéktalanul elhárítani), kérheti egy új, hibátlan termék kiszállítását vagy új, hibátlan alkatrészeket, ha a hiba csak alkatrészeket érint.

Ha az áru megjavítása vagy cseréje nem lehetséges, akkor a szerződéstől visszalépés alapján a vásárló visszakérheti a teljes vételárat.

Az áru átvételétől számított hat hónap alatt feltételezhető, hogy a hiba már az áru átvételekor is meg volt.

Az eladó nem köteles eleget tenni a vásárló igényének, ha bizonyítani tudja, hogy a vásárló a termék átvétele előtt tudott a hibáról vagy azt ő okozta.

Az árusított használt áru esetében az eladó nem felel az addigi használat során keletkezett hibákért és elhasználódásért. Az alacsonyabb áron árusított termékek esetében az eladó nem felel azokért a hibákért, melyek miatt csökkentve lett az ár. Ezekben az esetekben a vásárló az áru cseréje helyett a megfelelő árkedvezményre jogosult.

Hibákból eredő törvényes jogok

Az eladó az áru átvétele után 24 hónapig felel a meghibásodásokért vagy a reklámban, a csomagoláson vagy a használati utasításban feltüntetett használati ideig.

Ez alatt az idő alatt a vásárló élhet reklamációs jogával és saját választása szerint kérheti meghibásodás orvoslását, ami a szerződés alapmegszegését jelenti (függetlenül attól, hogy a hiba elhárítható-e vagy sem).

• a hiba elhárítása új, hibamentes termék kézbesítésével vagy a hiányzó rész kézbesítésével;
• a hiba ingyenes megjavításával;
• megfelelő árkedvezménnyel vagy
• a vételár visszafizetésével a szerződéstől való visszalépés alapján.

Lényeges a szerződésszegés is, amiről az a fél, aki megszegi a szerződést tudta vagy tudnia kellett volna, hogy a másik fél nem kötötte volna meg azt, hogy a szerződésszegést feltételezte volna.

Annál a hibánál, ami nem jelen lényeges szerződésszegést (függetlenül attól, hogy a hiba elhárítható-e vagy sem), a vásárlónak jogában áll kérni a hiba elhárítását vagy kedvezményt kérni a vételárból.

Ha az elhárított hiba ismételten megmutatkozik (harmadik reklamáció ugyanazért a meghibásodásért vagy negyedi egy másfajta hiba miatt) vagy az árunak több hibája is van (legalább egyszerre három), a vásárlónak jogában áll kedvezményt kérni a vételárra, az áru cseréjét kérni vagy visszalépni a szerződéstől.

Az eladó nem felel a használatból eredő elhasználódásért vagy azokért a hibákért, melyek azáltal keletkeztek, hogy a vásárló nem tartotta be a használati utasítást.

6. A reklamáció intézése

A vásárló a reklamáció köteles az eladónál vagy javításra jogosult személynél intézni, mégpedig meghibásodás észlelése után haladéktalanul. A reklamációt intézheti írásban vagy elektronikus formában, fel kell azonban tüntetnie az elérhetőségét, a hiba leírását és a reklamáció intézésének módját. A beérkezett reklamációs kérvény alapján az eladó biztosítja a reklamált termék átvételét a vásárlótól.

A vásárló kötelesen az eladót tájékoztatni arról, hogy a hiba jelentésekor melyik jogával élt, vagy késedelem nélkül a hiba jelentése után. A választás megváltoztatása az értesítés után az eladó beleegyezése nélkül csak akkor történhet meg, ha a vásárló a hiba megjavítását kérte, amiről azonban kiderül, hogy elháríthatatlan.

Ha a vásárló nem él jogával a megalapozott szerződésszegés okán időben, akkor olyan jogai vannak, mint a nem megalapozott szerződésszegés esetén.

A vásárló köteles igazolni az áru megvásárlását (legjobb a vásárlást igazoló számla). A reklamáció indítványozására a határidő az áru átadásától/kézbesítésétől fut vagy a javítás helyére érkezéstől. Az árunak a szállításhoz megfelelően be kell lennie csomagolva, hogy ne károsodjon, ezen kívül tisztának és teljesen kell lennie.

A reklamációt, beleértve a hiba elhárítását, az eladó haladéktalanul elvégzi, legkésőbb azonbon 30 napon belül, hacsak a vásárlóval írásban nem egyezik meg hosszabb határidőben. A határidő letelte után a vásárlónak ugyanolyan jogai vannak, mint a megalapozott szerződésszegéskor.

A jótállási idő a reklamáció benyújtásától a reklamáció elintézéséig meghosszabbodik, vagy addig, amikor a vásárlónak át kell vennie a terméket. Ha árucsere vagy a termék egy részének cseréjére kerül sor, abban az esetben az eladó kötelezettsége éppen olyan, mintha új áruról vagy az áru részéről lenne szó.

Az eladó vállalja, hogy a reklamáció elintézéséről a vásárlót annak kérése alapján e-mailben vagy sms-ben tájékoztatni fogja.

Ha a vevő követelése jogos, akkor jár neki a költségek kompenzálása.

7. A személyi adatok védelme

A vásárló beleegyezik, hogy az általa megadott személyi adatait az eladó feldolgozza és a személyi adatokról szóló törvény értelmében megőrizze (a Cseh Köztársaság Törvénytárának 101/2000-es törvénye)annak érdekében, hogy teljesíteni tudja a szerződés tárgyát. A vásárló jogában áll, hogy tájékoztatva legyen arról, hogy milyen adatokat tart róla nyilván az eladó, a vásárlónak jogában áll ezeket az adatokat megváltoztatni, esetleg írásban kifejezheti bele nem egyezését az adatai feldolgozására. A személyi adatok védelmét a Cseh Köztársaság Személyi adatok Hivatala felügyeli.

A vásárló értesítheti az eladót, hogy nem kéri tovább kézbesíteni az üzleti ajánlatait e-mailben, melyet a szerződésteljesítés érdekében adott meg. Az ajánlatokról való leiratkozás nem jár költségekkel.

8. Vitás kérdések rendezése

Az eladó és a vásárló közti általános vitás kérdéseket általános bíróságok oldják.

A vásárló, aki a fogyasztó, a Cseh Köztársaság Törvénykönyvének 634/1992-es sz., fogyasztóvédelemről szóló érvényes törvénye alapján jogosult a peren kívüli megegyezésre a fogyasztói jogvitákban, melyekre a vételi szerződés vagy a szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés jogosítja fel. A szervezet, mely a peren kívüli megegyezést jogosult megoldani a Cseh Kereskedelmi Kamara. Bővebb tájékoztatás a http://www.coi.cz/ honlapon kaphatnak.

A peren kívüli megegyezés kizárólag a fogyasztó kezdeményezésére kezdődhet meg, és csak abban az esetben, ha a vitát nem sikerült közvetlenül az eladóval megoldani. A javaslatot a legkésőbb a 1 éven belül nyújthatja be a fogyasztó, miután először élt a jogával az eladónál, ami a vita tárgya.

A fogyasztónak jogában áll megkezdeni a peren kívüli megegyezést online, az ODR platform használatával, ami au ec.europa.eu/consumers/odr/ honlapon érhető el.

A vásárló továbbá fogyasztói jogaival kapcsolatban tanácsot kérhet a cseh dTest, közhasznú társaságtól a www.dtest.cz/poradna honlapon vagy a +420 299 149 009-es telefonszámon.

A Cseh Köztársaság Törvénytárának 634/1992-es sz., fogyasztóvédelemről szóló törvényének betartását a Cseh Kereskedelmi Kamara felügyeli.

9. Egyéb
Ezen üzleti feltételek szerint a vásárló az a fogyasztó, aki az eladóval ellentétben a szerződéskötéskor és a szerződés teljesítésekor nem vállalkozási tevékenysége vagy foglalkozásának végzése keretében tárgyal.

Ezen üzleti feltételek szerint az eladó az a vállalkozó, aki a vásárlóval ellentétben a szerződéskötéskor és a szerződés teljesítésekor vállalkozási tevékenységén vagy foglalkozásának végzése keretében tárgyal.

Az itt fel nem tüntetett kérdésekben a Cseh Köztársaság 89/2012-es sz. Polgári Törvénykönyve, továbbá a 634/1992-es sz., a fogyasztóvédelemről szóló törvénye és további jogi előírások és módosítások a mérvadók.

A szerződés és a vele kapcsolatos kérdéseket a cseh jog szabályozza.

Az üzleti feltételek változtatása csak mindkét fél beleegyezésével és írásban történhetnek meg.

Ezek az üzleti feltételek 2018. december 1-jétől hatályosak.

Hogyan válasszunk iskolatáskát? Olvassa el útmutatónkat.

Licenc termékek

Legfrissebb híreink

09.11.

Gyerek ágynemű - amit jó tudni

Tudtad, hogy a mikroplüss pamutból is készülhet? Új anyagok és azok áttekintése.

23.08.

Füzettartók vagy füzetboxok?

Rengeteg módja van annak, hogy megvédje a füzeteket és a tankönyveket a gyűrött sarkoktól. Melyik lehetőség a megfelelő az Ön iskolásai számára?

15.08.

Oxybag új kollekció 2023

Továbbfejlesztett modellek és az új Oxy bag iskolatáska 2023! Választás? Fontolóra veszi? A márkáról szóló részletes információk biztosan felgyorsítják a döntéshozatali folyamatot.

MenuX

InformaceX